Yalın Yönetim Danışmanlığı

Yalın Yönetim Danışmanlığı

Yalın Üretim Yönetimi, minimum kaynak ile maksimum katma-değeri üretmenin yollarını araştırır. Her bir istasyonun üretkenliğini artırmak için kullanılan basit bir teknik veya kavram olmasının ötesinde odağında insan olan bir yönetim felsefesidir.

Yalın Yönetimin Amacı;

 • En az kaynak ile en fazla katma-değeri üretmenin yollarını araştırmak
 • Yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak
 • İşinde uzman, daha iyisini yapmak için çabalayan mutlu ve motivasyonu yüksek bir ekip oluşturmak
 • Yeni pazarlar ve müşteriler yaratmak ve karlı bir büyüme ile örgütlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.​
 • Yalın Üretim Yönetimi farklı bir yönetim tarzı gerektirir.

Sürdürülebilir bir iş performansı ve sürekli iyileştirme kültürü yaratabilmek için tecrübelerimiz ile ekibinize sadece ne yapacaklarını söylemenin yanı sıra onlara mentorluk yapıyoruz.

Bir İşletmede Yalın Sorumlusu Var ise O İşletmede Yalın Yönetimi Yoktur

bakış açısı ile her aşamadaki süreç sahiplerini dahil ediyoruz. Çıktı olarak;

 • Müşteri taleplerinin daha iyi anlaşılması
 • Karlılığı ve yatırımın getirisini artırmanın yolları
 • İnsanların (Ekibinizin) Yalın Üretim Yönetimi çalışmalarının ön planına koymanın ardındaki felsefenin anlaşılması
 • İşletmenizin yalın üretim çalışmalarına nasıl bir başlangıç yapacağı
 • Organizasyonunuzun hazırlanması ve harekete geçirilmesi
 • İşletmenizin tüm süreçlerinde gizlenmiş olan kayıpların ve israfların ortaya çıkarılması, akışın hızlandırılması
 • İhtiyacınız olacak metot ve tekniklerin doğru zamanda ve yerde kullanılması
 • Ekibinize mentorluk yapabilmek için ihtiyacınız olanlar konularında gerekli bilgilere sahip olmanızı sağlıyoruz.

İÇERİK

 • Amaç ve Üretkenlik
 • Yatırımın Getirisi ve Karlılık Nasıl Artırılır?
 • Akışın Hızlandırılması
 • İşletme Giderlerinin Azaltılması
 • Yönetim Türleri
 • Yalın Düşünce Yaklaşımı
 • Yalın Düşüncenin Amacı
 • Üretim Süreçlerinde Yürütülen Yalın Çalışmaları
 • Yalın Yönetim İlkeleri
 • Uzun Vadeli Yönetim Felsefesi
 • Kesintisiz Süreç Akışı
 • Çekme Sistemleri
 • İş Yükünün Düzleştirilmesi
 • Yerinde Kalite
 • İşlemleri Standartlaştırmak
 • Görsel Yönetim
 • Liderleri ve Ekibi Geliştirme
 • Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve Öğrenme
 • Kaizen Felsefesi
 • Genchi Genbutsu Yaklaşımı
 • Kaizen ve Öğrenen Örgüt
 • Kaizen Türleri
 • Performans Göstergeleri ve Kaizen
 • Sürekli İyileştirme (Kaizen) Konularının Seçimi
 • Ekiplerin Yönlendirilmesi
 • Sürekli İyileştirme (Kaizen) Kültürünün Şirket Kültürünüze Yerleştirilmesi
 • Sık Yapılan Hatalar
 • 5S (En Temel İyileştirme Metodu)
 • 5S Metodu
 • 5S’in Altında Yatan Anlam
 • 5S Uygulama Adımları ve Aktiviteleri
 • 5S Yönetimi ve Uygulama Rehberi
 • Yöneticilerin Rol ve Sorumlulukları
 • 5S’in Şirkete Kazandırdıkları
 • TPM (Toplam Üretken Yönetim)
 • TPM (Total Productive Manamgement/Maintenance) Metodolojisi
 • TPM’in Hedefleri ve Amaçları
 • Yalın Üretim ve TPM Arasındaki İlişki
 • TPM’in Temeli ve Sütunları (Destekleyici 9 Aktivite)
 • İşletmeler Ne zaman ve Niçin TPM Uygulamaya Karar Verirler?
 • TPM için Hazırlık Süreci
 • TPM Yol Haritası
 • TPM Aktivitelerinin Yönetimi
 • TPM Uygulamalarında Sık Yapılan Hatalar

Operasyonel Süreçleri Değerlendirme ve Gözden Geçirme

Bu değerlendirme size nasıl yardımcı olabilir?

Dünya standartlarındaki firmaların bulunduğu seviye ile şirketinizin bulunduğu seviye arasında bir kıyaslama yapılmasını, güçlü ve zayıf yönlerinizin tarafsız uzmanlar tarafından gerçeği yansıtan haliyle ortaya çıkarılmasını isteyebilirsiniz. Bu sayede hedeflerinizi, stratejilerinizi ve yatırımlarınızı daha doğru belirleyebilirsiniz.

Bir dizi iyileştirme ve geliştirme çalışmasına başlamadan önce nerede olduğunuzu anlamak önemlidir. Bu sayede doğru bir başlangıç yapabilirsiniz.

Danışmanlarımız bu süreçte ekibinizi rahatsız etmeden, iyi bir iletişim ile doğru sorular sorarak ve sahanızda vakit geçirip gözlem yaparak organizasyonunuz, süreçleriniz ve sistemleriniz hakkında bilgi edinmektedir.

Operasyonel iş süreçlerinizi değerlendirmemiz sonucunda hazırlayacağımız rapor;

 • Nerede olduğunuzu
 • Nereden başlayacağınızı
 • Nasıl bir yol izleyeceğinizi
 • Önceliklerinizin neler olması gerektiği

içermektedir.

Kapsam: Bu hizmetimiz üretim sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin tüm süreçlerini kapsar.

YALIN ÜRETİM

Sahanızda malzemenin girişinden ürünün çıkışına kadar olan süreçleri müşteri bakış açısı ile gözlemleyin. Müşteri olsaydınız hangi işlemler sizi ilgilendirirdi, hangileri ise sizi ilgilendirmezdi? Müşterinin ilgilendiği işlemler değerli işlemlerdir, ilgilenmedikleri ise israf (Muda) anlamına gelir. Bu israflar zaman almasına ve maliyet oluşturmasına rağmen müşterinin gözünde bir değeri olmayan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin bazıları zorunlu, bazıları ise zorunlu değildir.

Yalın Düşünce, bu israfları bulmak, onları azaltarak/ortadan kaldırarak en az kaynak ile en fazla değeri üretmenin yollarını sürekli araştırmak demektir.

Bu israflar için zaman ve para harcamaya devam etmek mi istersiniz? Yoksa bu kayıpları ve israfları azaltarak/ortadan kaldırarak akışınızı hızlandırıp, maliiyetlerinizi düşürmek, müşteri memnuniyetizi artırmak mı istersiniz?

Yalın Yönetim danışmanlarımız ekibiniz ile çalışarak onlara bu kayıpları ve israfları nasıl bulacaklarını, onları ortadan kaldırmak için hangi metot ve tekniklerden faydalanacaklarını öğretebilir ve ekibinizi yönlendirebilir.

 • 5S (En Temel İyileştirme Metodu)
 • Sürekli İyileştirme ve Öğrenme (Kaizen Felsefesi)
 • Yalın Düşünce ve 8 İsraf (Muda)
 • Genel 16 Büyük Kayıp
 • Odaklanılmış Problem Çözme Metodu (Kobetsu Kaizen)
 • Akışı Yavaşlatan Kayıpların Tespiti, Ölçülmesi ve İzlenmesi ile ilgili Metotlar
 • Strateji ve Hedeflerinizin Geliştirilmesi
 • Hedefleriniz ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI- Key Performance Indicator) Geliştirilmesi
 • Hoshin Kanri (Hedefleriniz İçin Strateji Oluşturma)
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness /Toplam Ekipman Etkinliği)
 • Verimlilik (İş Gücü Performansı)
 • Değer Akış Haritalama (Value Stream Mapping)
 • Günlük Yönetim Sistemi
 • SMED (Model değişim sürelerinin azaltılması)
 • Altı Sigma İstatiksel Problem Çözme Teknikleri
 • Görsel Yönetim
 • Jidoka
 • Poka-Yoke (Hata Önleme) Araçları
 • Kesintisiz Akış
 • Çekme Sistemleri
 • İş Yükünün Dengelenmesi
 • İş, Zaman ve Hareket Etütleri
 • Otonom Bakım
 • Proaktif Bakım

Bu süreçte faydalandığımız başlıca yalın üretim metotları ve teknikleridir.

Ekibinizi geliştirmek, gelişen ekibinizle birlikte süreçlerinizi iyileştirmenize destek olmak önceliğimizdir.

Kapsam: Bu hizmetimiz üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların tüm süreçlerini kapsar.

YALIN YÖNETİM (OPERASYONEL MÜKEMMELLİK)

Satış ve pazarlama faaliyetleri ile başlayan akışınız paranın tahsilatı ile bitiyor veya satış sonrası verdiğiniz hizmetler ile devam ediyor olabilir.

Bu süreçte var olan kısıtlar, kayıplar ve israflar akışınızı yavaşlatır, maliyetinizi yükseltir, yalın, çevik (hızlı ve kolay tepki verebilen) ve güvenilir olmanızı engeller.

Bu kısıtlar, kayıplar ve israflar işinize;

 • Müşteri Memnuniyetsizliği
 • Satış ve Müşteri Kaybı
 • Zaman Kaybı
 • Para Kaybı
 • Çalışan Memnuniyetsizliği

gibi  zararlar vererek performansınızı düşürür.

Günün sonunda ise karlılığınızı azaltır, büyümenizi yavaşlatır ve geleceğiniz için büyük risk oluştururlar. Değişimin ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir ortamda bu kayıplar ve israflar ile devam edebilir misiniz?

Başta kıdemli yöneticiler olmak üzere tüm ekibin odaklanarak yalın, güvenilir ve çevik bir organizasyona dönüşümü sağlaması gerekmektedir. Yalın Düşünce, Sürekli İyileştirme ve Öğrenme (Kaizen) felsefelerini benimseyerek en az kaynak ile en fazla değeri üretmenin yollarını sürekli araştırılmalıyız.

Danışmanlarımız, Yalın Yönetim (Operasyonel Mükemmellik) ismi altında oluşturduğumuz yaklaşım ile bu gelişim yolculuğunuzda sizlerle birlikte çalışır;

 • Stratejilerinizin, hedeflerinizin, hedefleriniz ile uyumlu performans göstergelerinizin geliştirilmesine
 • İyi bir iletişim ile bütünün faydasın düşünerek ekiplerini ve süreçlerini yöneten liderler ve çalışanlardan oluşan bir organizasyon oluşturmanıza
 • Ekibinizi bütünleştirerek aynı hedeflere odaklanmalarını sağlamanıza
 • Tüm ekibinizin kayıpları/israfları görme ve onları ortadan kaldırma becerilerini geliştirmenize
 • En az kaynak ile en fazla değeri üretmenin yollarını araştırmanıza
 • Sürekli İyileştirme (Kaizen Felsefesi) kültürünün şirket kültürünüze yerleştirilmesi. Mevcut durum ile yetinmeyen, daha iyisi için çabalayan işinde uzman, sahiplenme duygusu ve motivasyonu yüksek bir ekip oluşturmanıza
 • Liderlerin ve çalışanların Yalın Üretim yaklaşımını benimsemesi, bu metotların ve tekniklerin kullanımında uzmanlaştırmanıza
 • Tüm süreçlerinizin akışını hızlandırırak yalın, güvenilir ve çevik bir organizasyon oluşturmanıza

destek olur.

Bu yaklaşımımız ile birlikte müşterilerimiz ile olan çalışmalarımızda birçok kaynak, metot ve araç kullanıyoruz.

Yalın Düşünce, Kaizen Felsefesi, Yalın Üretim Teknikleri, 5S, TPM (Total Productive Maintenance/Management) Metodu ve Araçları, Hoshin Kanri, Altı Sigma Problem Çözme Metodu, Proje Yönetimi (PMP) ve TPS (Toyota Production System) faydalandığımız başlıca metot ve tekniklerdir.

Kapsam: Bu yaklaşımımız üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin tüm süreçlerini kapsar.