TPM (Total Productive Maintenance)

TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE)

TPM iş performansınızı maksimize etmek, güvenilirliğinizi, hızınızı ve esnekliğinizi artırmak için herkesin katılımı ile işinde uzman bir iş gücü oluşturma, tedavi etmekten çok önlemeye önem verme, mevcut durumla yetinmeme yaklaşımlarını benimseyen bir üretim yönetimi metodudur.

TPM, süreçlerin ve ekibinizin gelişiminin yanında ekipmanlarınızın da gelişimine odaklanır.

TPM ve Operasyonel Mükemmellik

TPM Operasyonel Mükemmelliği destekler.

Dünya standartlarında çalışan işletmeler minimum stok, kesintisiz akış ve maksimum hız ilkelerini benimserler.
TPM süreçlerinizin, ekipmanlarınızın ve ekibinizin uzun ve faydalı (karlı) bir dönem içinde en uygun koşullarda çalışmasına odaklanarak bu ilkeler ile çalışmanıza yardımcı olur.

TPM’in Ana Kaideleri;

 • Pek çok yaklaşımda olduğu gibi insana ve çevreye saygı TPM’in de önceliğidir. Sıfır iş kazası, sıfır meslek hastalığı ve sıfır çevre kazası hedeflerine ulaşmak
 • İyileştirme ve önleme aktivitelerine herkesin katılımını sağlamak için işinde uzman, kendi kendini idare eden ve geliştiren çalışanlardan oluşan bir iş gücü oluşturmak
 • Mevcut durumla yetinmeyen daha iyisi çabalayan bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak
 • Tedavi etmekten çok önlemeye önem verir. Klasik bakım anlayışı yerine Proaktif Bakım anlayışını yerleştirmek
 • Güvenilir, hızlı ve esnek bir üretim sistemine ulaşmak için ekipmanlarınızın veya hatlarınızın sıfır arıza ve sıfır hata ile çalışma ve tekli dakikalarda model değişimi (setup) hedeflerini gerçekleştirmek
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness/Toplam Ekipman Etkinliği) metodu ile ekipmanlarınızın kullanılabilirlik, performans ve kalite kayıplarını iyileştirmek
 • Üst yönetimden başlayarak tüm yönetim ekibinin saha odaklı bir yönetim yaklaşımını benimsemesini sağlamak

TPM Yaklaşımımız

TPM sponsoru ve dokuz alt komitenin liderlerinden oluşan Yürütme Komitesi dahil olmak üzere toplam 10 komite ile TPM’in yol haritasına bağlı kalınarak yürütülmektedir.

Bu komiteler;

 1. Yürütme Komitesi (Steering Committee)
 2. Kaizen Komitesi (Focused Improvement Committee)
 3. Otonom Bakım Komitesi (Autonomous Maintenance Committee)
 4. Eğitim Komitesi (Training & Education Committee)
 5. Planlı Bakım Komitesi (Planned Maintenance Committee)
 6. Kalite Bakım Komitesi (Quality Maintenance Committee)
 7. SHE (İş güvenliği, Sağlık ve Çevre) Komitesi (SHE (Safety, Health & Environment) Committee)​
 8. Erken Ekipman Komitesi (Early Equipment Management Committee)
 9. Erken Ürün Komitesi (Early Product Management Committee)
 10. Ofis TPM Komitesi (Administrative & Office Committee)

Komitelerin hepsi aynı anda kurulmamaktadır, zaman içerisinde belli bir sıra ile devreye alınmaktadır.

TPM Değerlendirmesi

Organizasyonunuzu, süreçlerinizi ve kullandığınız sistemleri geliştirerek iş performansınızı iyi bir seviyeye getirdiniz fakat daha ileriye gitmek için herkesin katılımına ihtiyaç duyuyorsanız TPM sizin için iyi bir metot olabilir.

TPM’e başlamadan önce organizasyonunuzu değerlendiriyoruz. Yönetim ekibiniz ile çalışarak;

 • Yönetim ekibinizin desteği
 • Organizasyon yapınız
 • Mevcut durumu gösteren performans göstergeleriniz
 • Mevcut bakım stratejiniz ve hırsınız
 • Ekipmanlarınız ve iş gücünüz (sahanın analizi)
 • İnsan kaynakları politikalarınız
 • Değişim için istekliğiniz

gibi konularda bilgi ediniyoruz ve sonrasında yönetim ekibiniz ile kurumunuz için uygun olan stratejileri geliştiriyoruz.

Etkili bir strateji geliştirmek ve etkinleştirme çerçevesini oluşturmak kapsamlı bir hazırlık ve planlama gerektirmektedir.

TPM özellikle ilk 3 yıl yönetim ekibinin ve üretim, bakım, kalite vb. teknik departmanların yoğun ilgisini ve desteğini gerektirir.

Kapsam: Bu yaklaşımımız üretim sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin tüm süreçlerini kapsar.