QR-QC İletişim Platformu

QR-QC İletişim Platformu

Odağında iç (İSG, Öneri, 5S & Üretim konuları) ve dış (Müşteri hat iadeleri & Garanti İadeleri) müşteri şikayeri vardır. QR-QC çalışmaları bu konuların takibini yapar ve çıktı performansının değerlendirerek şirketler için büyük avantajlar sağlamayı hedefler. Özellikle şu üç soruyu firmanın problem ele alma kültürüne entegre etmeye çalışır ve bu sorulara cevap alınmadan hiç bir konu kapanmaz.

  1. Müşteriyi garanti altına almak için ne yaptın?
  2. Problemi daha önce yakalamak için ne yaptın?
  3. Problemin bir daha olmaması için ne yaptın?

Bir çok firmada ihmal edilen beyaz yaka kaynağının yönetimine veri sağlayan QR-QC sistemi etkin bir beyaz yaka yetiştirme, ekip olma, ekip yönetme platformu sağlar. Çalışanlar açısından bakıldığında ise, performans değerlendirme geri bildirim ışığında olduğundan çalışanlara güçlü ve zayıf yönlerini görebilme olanakları sunar.

QR-QC platformunun sağladığı performans değerlendirme zemininin belki de en önemli avantajı çalışana işteki durumunu anlık olarak bildirmesidir. Bu bildirimin en iyi şekli, yapıcı nitelikte ve kendisinin gelişmesini hedef alanıdır. Verilere dayalı olan bu sistem objektif olacağı için çalışanların performans değerlendirmesini içselleştirmelerini mümkün kılacaktır. İçselleştirilmiş ve çalışanların gelişmesini hedefleyen bu platformun işletme reflekslerine pozitif etki etmesi kaçınılmazdır.