Problem Çözme & İyileştirme Metodu

Problem Çözme & İyileştirme Metodu

Uygulamalı “Problem Çözme & İyileştirme Metodu” PDCA Metodolojileri doğrultusunda katılımcıların aktif olarak katılımını sağladığımız bir gelişim uygulamasıdır.

Pek çok işletme hedeflerine ulaşmakta zorlanır veya başarısız olur. Bunun bir çok nedeni vardır fakat en önemli nedenlerinden birisi ekibin, hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini bilmemesi, problem çözümünde veya süreç iyileştirme çalışmalarında bir metot kullanmamasıdır.

Hedeflerini başarı ile gerçekleştiren ekiplerin ortak özelliklerini;

 • Problemin çözümü veya süreç iyileştirme çalışmalarını yürütmek için bir metot kullanılması
 • Problem ve süreç iyileştirme konularının doğru seçilmesi ve tanımlanması
 • Görev alacak ekip üyelerinin doğru belirlenmesi
 • Etkin ekip çalışması
 • Ekibin nihai hedefinin iyi anlaması
 • Etkin zaman yönetimi
 • Problem veya iyileştirilecek süreç ile ilgili tüm unsurlarının anlaşılması
 • Sorunun gerçek nedenlerinin bulunması
 • Çözüm için iyileştirme (yaratıcı) fikirlerinin üretilmesi
 • Sonuçların doğrulanması
 • Sürekliliğin sağlanması

şeklinde genelleyebiliriz.

Bu uygulamar programımızda işleyeceğimiz “Problem Çözme & İyileştirme Metodu”, 8 adımda problem çözme ve süreç iyileştirme metodudur. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için ekibinizin ihtiyacı olan ve en sık kullanacağı metottur.

Yüksek oranda tecrübe paylaşımı içeren bu uygulama ile;

“Problem Çözme & İyileştirme Metodu” ve adımları

 1. Konu Seçimi ve Tanımlama
 2. Hedef belirleme
 3. Ekip oluşturma
 4. Etkin zaman yönetimi
 5. Mevcut durum analizi teknikleri
 6. Kök neden analizi teknikleri
 7. Sonuçların izlenmesi ve doğrulanması
 8. Sürekliliğin sağlanması

İÇERİK

Bilgi paylaşımında bulunacağımız ve uygulayacağımız konu başlıkları;

“Problem Çözme & İyileştirme Metodu”​

 • Problem Nedir?
 • UYGULAMA​
 • Problem Çözme & Süreç İyileştirme Metodu
 • Metodun Amacı ve Adımları
 • Neyi Çözüyoruz/İyileştiriyoruz? – Doğru İşi Yapmak
 • Konu Seçimi ve Tanımlanması
 • Kapsam Yönetimi
 • UYGULAMA
 • Kimlerle Yapıyoruz? – Herkesi Devrede Tutmak
 • Ekibin Oluşturulması
 • Ekibin Yönetimi
 • UYGULAMA
 • Ne Biliyoruz, Neleri Öğrenmeliyiz? – Her Şeyi Öğrenmek
 • Mevcut Durum Analizi Teknikleri
 • UYGULAMA
 • Nihai Hedefimiz Nedir? – Hedefe Odaklanmak
 • Hedefin Belirlenmesi
 • UYGULAMA
 • Ne zaman Yapıyoruz? – İşi Zamanında Halletmek
 • Zaman Yönetimi ve Planın Oluşturulması
 • UYGULAMA
 • Problem Neden Oluşmuş? – Kök Nedenleri Bulmak
 • Kök Neden Analizi Teknikleri
 • UYGULAMA
 • Nasıl Çözüyoruz? – Yaratıcı Fikirler Üretmek
 • Karşı Önlemlerin/Çözümlerin Belirlenmesi ve Seçimi
 • UYGULAMA
 • Çözümleri Nasıl Uyguluyoruz? – Çözümleri Devreye Almak
 • Uygulama Planının Oluşturulması
 • Problem Çözüldü Mü? – Çözümleri Doğrulamak
 • Sonuçların İzlenmesi ve Doğrulanması
 • Tasarrufun Hesaplanması
 • Sürekliliği Nasıl Sağlayacağız? – Geriye Dönüşü Engellemek
 • Standartlaştırma
 • Yaygınlaştırma
 • UYGULAMA
 • Alınan Derslerin Kaydedilmesi
 • Ekibinin Serbest Bırakılması
 • Çalışmanın Kapatılması
 • Nasıl Sunacağız? – Çalışmayı Herkesle Paylaşmak
 • Sunumun Hazırlanması
 • UYGULAMA