Değer Akış Haritalama

Değer Akış Haritalama

Değer Akışı Haritaları, akışın performansı ile birlikte potansiyel iyileştirme (kaizen) noktalarını gösteren “Darboğaz analizi yapmamıza olanak sağlayan” görsel süreç haritalarıdır.

Akışın mevcut durumunu temsil etmek için süreç sahipleri ile beraber çizilir, akışın hızını yavaşlatan ve maliyetini yükselten kısıtların, kayıpların ve israfların bulunması, iyileştirme (Kaizen) konularının tanımlanmasından sonra akış yeniden tasarlanır ve akışın gelecekteki durumunu ortaya çıkarılır.

Yüksek oranda tecrübe paylaşımı içeren bu çalışma ile;

 • Değer ve israf
 • Akışın mevcut değer akışı haritasını çizebilme
 • Akışın hızını yavaşlatan ve maliyetini yükselten kısıtları, kayıpları ve israfları görebilme
 • İyileştirme (Kaizen) konularını tanımlayabilme
 • Akışın gelecek değer akışı haritasını çizebilme
 • Yalın süreçler tasarlayabilme

konularında gerekli bilgiler paylaşılarak ekibiniz ile uygulamalar yapılacak. Yalın yönetim çalışmalarına eşlik eden/edecek olan mühendisler için iyi bir alıştırma olacaktır.

Uygulama yapacağımız ve beraber çalışacağımız konu başlıkları;

 • Değer Akış Haritalama (Value Stream Mapping)
 • Yalın Düşünce
 • 8 Büyük İsraf
 • Akışın Hızlandırılması
 • Kesintisiz Süreç Akışı
 • Çekme Sistemleri
 • Değer Akış Haritalama Yaklaşımı
 • Harita Sembolleri
 • Bilgi Kutuları
 • Ürün Ailelerinin Belirlenmesi
 • Mevcut Durum Değer Akış Haritasının Çizimi
 • Akışın Hızını Yavaşlatan ve Maliyetini Yükselten Kısıtların, Kayıpların ve İsrafların Bulunması
 • İyileştirme (Kaizen) Konularının Tanımlanması
 • Gelecek Durum Değer Akış Haritasının Çizimi
 • Süreçlerinize ait Örnek Uygulamalı Vaka Çalışması