Danışmanlık Yaklaşımımız

Danışmanlık Yaklaşımımız

Değişimin ve rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda müşteri taleplerini karşılamak, karlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için en az kaynak ile en fazla değeri üretebilme yeteneğimizi sürekli geliştirmeliyiz.

Bu yeteneğinizi ancak ekibiniz geliştirebilir ve sürekliliğini sağlayabilir. Her şirket ekibi kadar güçlü ve çeviktir.

Tüm organizasyonunuzun;

 • Üst seviyedeki hedeflerinizi ve stratejilerinizi gerçekleştirmek için uyum halinde çalıştığını
 • Günlük faaliyetlerinin aynı amaca hizmet ettiğini
 • Süreçlerinizin akışını yavaşlatan kayıpları ve kar artırma fırsatlarını bulduklarını, hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini
 • Mevcut durum ile yetinmeyen, daha iyisi için çabalayan yetkin ve motive bir ekip olduğunu
 • Müşterilerinizin beklentilerini iyi bildiğini

Hayal edin. Ne kadar hızlı ilerlersiniz?

Biz Yalın Yönetim ekibi olarak sanayi ve danışmanlık tecrübelerimizi birleştirerek tüm organizasyonunuzun gelişimine odaklanan bir yaklaşım geliştirdik.

Bu yaklaşımımız ile danışmanlarımız üst seviyede;

 • Stratejilerinizin hedefleriniz ile uyumlu performans göstermesi için geliştirilmesine
 • İyi bir iletişim ile bütünün faydasın düşünerek ekiplerini ve süreçlerini yöneten liderler ve çalışanlardan oluşan bir organizasyon oluşturmanıza
 • Ekibinizi bütünleştirerek aynı hedeflere odaklanmalarını sağlamanıza
 • Tüm ekibinizin kayıpları/israfları görme ve onları ortadan kaldırma becerilerini geliştirmenize
 • En az kaynak ile en fazla değeri üretmenin yollarını araştırmanıza
 • Sürekli İyileştirme (Kaizen Felsefesi) kültürünün şirket kültürünüze yerleştirilmesi. Mevcut durum ile yetinmeyen, daha iyisi için çabalayan işinde uzman, sahiplenme duygusu ve motivasyonu yüksek bir ekip oluşturmanıza
 • Liderlerin ve çalışanların Yalın Üretim yaklaşımını benimsemesi, bu metotların ve tekniklerin kullanımında uzmanlaştırmanıza
 • Tüm süreçlerinizin akışını hızlandırırak yalın, güvenilir ve çevik bir organizasyon oluşturmanıza

destek olur.

Bu yaklaşım ile birlikte müşterilerimiz ile olan çalışmalarımızda birçok kaynak, metot ve araç kullanıyoruz.

Yalın Düşünce, Kaizen Felsefesi, Yalın Üretim Teknikleri, Hoshin Kanri, 5S, TPM (Total Productive Maintenance/Management) Metodu ve Araçları, TPS (Toyota Production System), Altı Sigma Problem Çözme Metodu ve Proje Yönetimi (PMP) faydalandığımız başlıca metot ve araçlardır.