Başlangıç Paketi (Yalın Altyapı)

Başlangıç Paketi (Yalın Altyapı)

Yalın Düşünce

Üretim sisteminin israflardan arındırılması gerektiğinin bilincidir. Daha az israf ve kayıpla tüm süreçlerin daha verimli olması gereğini gösteren algıyı sağlar.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 2 Gün

Yayın Üretim

Minimum kaynak ile maksimum katma-değeri üretmeyi amaçlar. Her bir bölümün üretkenliğini artırmak için kullanılan basit bir tekniktir ve odağında insan olan bir yönetim felsefesidir.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 5 Gün

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Şirket hedeflerini gerçekleştirmek için problem çözme / süreç iyileştirme araçları kullanılır. Problemleri çözmek için nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini bilerek problem çözümünde veya süreç iyileştirme çalışmalarında bu metodu doğru sırada kullanılmasına fırsat tanır.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 2 Gün

5S & Görsel Yönetim Eğitimi

Tertip, Düzen, Temizliğin işletmelerde ve çalışma istasyonlarında daim kılınmasını amaçlar. İşletmelerde Standardizasyon ve Disiplin esasına dayanan ayrıntıların denetimini sağlayan en temel yalın üretim aracıdır. Ayrıca diğer iyileştirme faaliyetlerinin temelini oluşturan altyapı sistemidir.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 5 Gün

Standart İş Eğitimi

Her süreç ve her personel için en iyi yöntemleri ve sıralamaları belirleyen, üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi çalışma prosedürüdür. Her bir kişinin iş yükündeki israfı en aza indirirken performansını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 4 Gün

İşbaşında Öğretim ve Gelişim

70 : 20 : 10 Öğrenme & Gelişme Modeli ile hareket edilen bir çalışma prosedürüdür. Çalışanın uzman bir danışman öncülüğünde belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesini amaçlar.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 5 Gün

Otonom Bakım Eğitimi

Operatörlerin ekipmanlarını yakından tanımalarını, temizlik, yağlama ve kontrollerini sürekli, sistematik olarak yapmaları ve küçük anormalliklere karşı tedbir almalarını sağlayarak işçilerin makinelerini sahiplenmelerini sağlayarak sürekli iyileşmenin bir parçası olmalarını amaçlar.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 5 Gün

Hat Yönetimi ve Takım Liderinin Görevi

Hat liderlerinin işbaşı eğitimi sonrası çalışanları sürekli izleyerek onları geliştirecek geri bildirimleri sonrası öngörülen planlı eğitim ve takipler sonunda polivalans takipleri ile sürekli gelişimlerini sağlamaya dayalı bir programdır.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 2 Gün

Gembra Kanri / Asakai (Sıcak Yönetim)

Değerin yaratıldığı yerde değere etki edecek sıcak yönetimin sağlanmasını amaçlar. Yaratılan değeri en iyi şekilde takip edebileceğimiz performans göstergelerinin tespiti, sıcak yönetimde iletişim kanallarının doğru kullanılması ve günlük aksiyonların takip disiplini sağlanmaktadır.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 5 Gün

5N + 1K

Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne zaman, Kim? Sorularının kısaltılmış halidir. Bir hatayı analizlini yapmak için de kullanılmaktadır. Hatanın tanımı, çözümün yarısıdır.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 2 Gün

Puko Döngüsü

Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al adımlarından
oluşan süreç iyileştirmeyi tek seferlik değil, bir döngü
olarak tekrar tekrar kullanarak; ilerlemenin kalıcı
olmasını amaçlar.

Kişi Sayısı: Min. 2 kişi Max. 24 Kişi

Eğitim Günü: 2 Gün